+421 905 401 087

Zber pneumatík

Spoločnosť Ševčík kolesá s.r.o., ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.sevcikkolesa.sk a ako člen organizácie zodpovednosti výrobcov ELT Management Company Slovakia s.r.o. a distribútor pneumatík zabezpečuje bezplatný spätný zber odpadových pneumatík na zbernom mieste v sídle spoločnosti: Ševčík kolesá s.r.o., 29. augusta 1289/41, 94111 Palárikovo a na odberných miestach organizácie zodpovednosti výrobcov ELTMA uvedených na stránke www.eltma.sk v sekcii Zberné miesta.